AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

ZI ISTORICĂ PENTRU ROMÂNIA: Guvernul și Comisia Europeană au semnat acordul de parteneriat pentru perioada 2021 – 2027

Regiunea Vest va beneficia de un buget de 1,1 miliarde […]

Mai mult
Procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) a început și la nivelul Regiunii Vest

42 de actori regionali din zona adminstrației publice, mediul privat […]

Mai mult
ADR Vest Accel demarează astăzi, cu 26 de antreprenori înscriși la start

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest susține antreprenorii din regiune cu […]

Mai mult
Noi contracte semnate cu Primăria Timișoara: Investim în educația copiilor din capitala Banatului

Două noi proiecte ale căror contracte de finanțare au fost […]

Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Alte documente relevante

HG Nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

Clarificare referitoare la implementarea contractelor de finantare care includ lucrari de constructii aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013

Ordin nr.104 din 24 februarie 2009 - privind stabilirea cadrului general referitor la completarea şi semnarea declaraţiilor pentru personalul implicat în gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

Legea nr. 51/8.03.2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

Hotărârea de Guvern nr. 1424/ 2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE Nr. 958 din 20 august 2008 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Hotărârea nr. 811 din 21 iunie 2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Manual de identitate vizuala pentru POR

Ghid analiza cost beneficiu

Documentul de lucru nr. 4 privind analiza cost beneficiu

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia