AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Ajutoare de stat pentru...

Ajutoare de stat pentru IMM-urile afectate de pandemia COVID-19. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de 3,3 miliarde euro pentru România

13/04/2020

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro) pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România în contextul pandemiei COVID-19.

Sprijinul va fi accesibil întreprinderilor mici şi mijlocii din ţara noastră care se confruntă cu dificultăți ca urmare a impactului economic al pandemiei #COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta întreprinderile să își acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiții, astfel încât acestea să își poată continua activitatea.

În cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub formă de:

  • granturi directe
  • garanții de stat ce vizează creditele de investiții și finanțarea capitalului de lucru

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar adoptat de CE la 19 martie 2020 şi modificat la 3 aprilie 2020, cadru care le permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul pandemiei COVID-19.

România a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar, o schemă cu un buget de 16 miliarde de lei ce vizează susținerea IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Comisia Europeană a constatat că măsurile notificate de România respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar, după cum urmează:

  • în ceea ce privește granturile directe, sprijinul per întreprindere nu va depăși 800 000 EUR, după cum prevede cadrul temporar;
  • în ceea ce privește garanțiile de stat, (i) valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanție este limitată astfel cum se prevede în cadrul temporar, (ii) garanțiile sunt limitate la maximum șase ani și (iii) primele pentru comisioanele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.

Mai multe informații despre condiţiile în care se acordă aceste granturi şi garanţiile de stat, precum şi despre cadrul temporar adoptat de CE sunt disponibile accesând link-ul https://ec.europa.eu/romania/news/20200411_ajutor_de_stat_romania_ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia