AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. ADR Vest implementeaza un...

ADR Vest implementeaza un proiect finanțat cu fonduri nerambursabile ce vizeaza dezvoltarea navigației pe Dunare

12/09/2013


Una dintre prioritațile
Regiunii Vest și ale Romaniei pentru urmatoarea decada este dezvoltarea arealului Dunarii, atat din
punct de vedere turistic, cat și al capacitații de navigabilitate și transport
european,
dat fiind faptul ca
fluviile Dunare-Rin-Main formeaza culoarul 18 al rețelei europene TEN-T. In
acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)
vine in
sprijinul activitaților de pregatire și implementare a Strategiei Regiunii
Dunare 2014-2020
prin intermediul mai multor proiecte și inițiative
regionale și internaționale. Astfel, ADR Vest este partener in cadrul proiectului cu titlul "Dezvoltarea
unei nave de ultima generatie pentru transportul pe caile navigabile interioare
europene și a sistemului logistic
” (Development
of a Next generation European Inland Waterway Ship
and logistics system-
NEWS) alaturi de un consorțiu format
din companii private și universitați din Europa.

 

Strategia Regiunii Dunare
2014-2020
inglobeaza mai multe domenii de intervenție,
dintre care menționam mobilitate, energie, cultura și turism, calitatea
apei, biodiversitate, societatea cunoașterii sau competitivitate
. Proiectul
NEWS
se incadreaza in masurile strategiei legate de imbunatațirea
mobilitații pe Dunare și utilizarea surselor regenerabile de energie in
alimentarea mijloacelor de transport pe Dunare.

 

Proiectul NEWS se afla in
implementare -
perioada ce se va finaliza in luna august a
anului 2015 - și este finantat cu fonduri nerambursabile in cadrul
Programului Cadru 7
al Uniunii
Europene- Transport de suprafata durabil, apelul de proiecte SST.2012.2.2-1 Flote inovatoare pentru
lanturi logistice eficiente - Proiecte de colaborare — proiecte de cercetare de
scara mica ºi medie.
Bugetul acestuia este de peste 2
milioane euro din care finanțarea nerambursabila depașește 1,7 milioane euro.

 

Consortiul
care asigura implementarea proiectului este alcatuit din: ADR Vest, Universitatea
Tehnologica din Viena
(Austria) — cu rol de coordonator de proiect,
Ziviltechniker DI Anzböck
(Austria) — companie de consultanta in domeniul
ingineriei civile, Helogistics — companie de transport logistic ce
opereaza pe Dunare (Austria), compania Maritime
Engineering and Projecting Lindenau
(Germania), Universitatea
Duisburg-Essen
(Germania), Universitatea Dortmund (Germania),
Universitatea Novi Sad
(Serbia), compania Intermodal Concepts & Management (Elvetia), compania de
consultanța pentru proiecte internaționale Projektkompetenz.eu (Austria).

De asemenea, proiectul NEWS beneficiaza și de sprijinul
Partenerilor Asociati: Portul din Viena (Austria), Portul Enns (Austria),
Portul Novi Sad
(Serbia), Portul Moldova Noua (Romania), Senator
International
— companie de transport (Germania), DHL Global Forwarding
GmbH
— companie de curierat și logistica (Germania), reteaua
Inland Navigation Europe
— organizație ce promoveaza și demonstreaza
beneficiile economice și de mediu prezentate de transportul pe apa in Uniunea
Europeana.

 

Obiectivul principal al proiectului vizeaza creșterea
fluxurilor de transport pe caile navigabile interioare
(in special
transportul de containere pe Dunare) prin dezvoltarea unui nou model de
nava-container
pentru caile navigabile interioare, precum ºi dezvoltarea
sistemului logistic
care sa faciliteze transportul pe caile navigabile
interioare facandu-l mai eficient din punct de vedere ecologic, al costurilor
ºi al timpului.

In
acest sens, proiectul NEWS vizeaza:

 • Dezvoltarea ºi validarea unui model inovativ
  de nava-container
  care:

           - sa determine o creºtere a capacitatii detransport (cu 100%) fara a modifica dimensiunile tehnice ºi de
infrastructura standard
           - sa permita creºterea
numarului de zile de navigabilitate
(cu 88% - de la 170 de zile la 320 de
zile) prin ajustarea navei astfel incat   sa permita traversarea pe sub poduri
mici ºi adaptarea la variatiile nivelului apei
           - sa creasca
eficienta utilizarii resurselor necesare pentru transport cu 33% ºi sa reduca
emisiile de gaze de eșapament
folosind un sistem de propulsie hibrid
(diesel/gaz/gaz natural lichefiat/energie electrica)

 • Crearea unui concept de sistem logistic
  integrat particularizat
  care se va baza pe urmatoarele inovatii:

           - sistem
logistic ºi de alimentare adaptat
pentru cerintele specifice ale pietei din zona bazinelor hidrografice
vizate prin proiect (Regiunea Dunarii)

           - elaborarea unor noi concepte pentru infrastructura portuara
           - construcția
de nave-container

care sa raspunda mai bine nevoilor existente pentru transport pe Dunare și
caile navigabile conexe și astfel, extinderea retelei europene de transport de
containere pe cai navigabile interioare ale Uniunii Europene

           - propunerea de recomandari
pentru imbunatatirea sistemelor logistice intermodale din Regiunea Dunarii
pe
baza rezultatelor analizei ºi a evaluarii sistemelor actuale.

 

Astfel,
in cadrul proiectului vor fi elaborate o serie de instrumente de prezentare
a beneficiilor, costurilor implicate, precum și a tuturor aspectelor tehnice
necesare in vederea realizarii unei investiții in modernizarea infrastructurii
portuare șiin constructia ºi utilizarea
noului model de nava-container
(concept logistic, concept pentru
imbunatatirea infrastructurilor portuare,plan de afaceri ºi financiar ºi demonstratiile pentru exemplificarea
aplicabilitatii ºi performantei). In acest sens, beneficiarii vizați prin
proiect sunt operatorii de transport, șantierele navale, precum și companiile
portuare din Regiunea Dunare.

 

ADR
Vest va fi implicata in toate etapele proiectului ocupandu-se in mod special de
infrastructura portuara din Romania și Regiunea Vest, precum și de realizarea
demersurilor necesare in vederea informarii actorilor interesați din țara și
regiune de beneficiile economice ale realizarii unei astfel de nave inovative
ca cea propusa in cadrul proiectului, precum și de beneficiile imbunatațirii
transportului intermodal.

 

Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii vizeaza imbunatațirea mobilitații și intermodalitații
pe caile navigabile interioare in vederea sprijinirii dezvoltarii economice
durabile a acesteia. Astfel, proiectul NEWS și rezultatele acestuia vor
constitui importante instrumente de sprijinire a dezvoltarii Regiunii Vest in
contextul in care imbunatatirea transportul intermodal va aduce importante
beneficii sectoarelor economice strategice ale regiunii
, cu precadere
sectorului automotive — unul dintre cele mai importante sectoare economice din
regiune.

 

***

Informatii
suplimentare despre proiect pot fi gasite pe pagina de internet a acestuia www.news-fp7.eu.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia