AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. ADR Vest a semnat...

ADR Vest a semnat o nouă serie de contracte de finanțare, cele mai mari finanțări pentru IMM-uri din Regiunea Vest

28/01/2014

Astăzi, 27 ianuarie 2014, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
a semnat 15 contracte de finanţareIn cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS
CCE)
, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”.
Proiectele pentru care au fost semnate contractele de finanțare vizează
întreprinderi mici şi mijlocii din Regiunea Vest.

Cele 15 contracte
menționate urmează a fi finanțate prin intermediul unei noi operațiuni din cadrul POS CCE, preluată de ADR Vest - proiectele ajungand astfel să
beneficieze de cele mai mari valori
financiare nerambursabile acordateIntreprinderilor mici și mijlocii -
între240.000 și 1.437.073 euro,
față
de proiecte pană la 240.000 euro, așa cum au beneficiat proiectele anterioare.

In cadrul acestei operațiuni,In Regiunea Vest
există 27 de contracte de finanțare aprobate
sau aflate pe lista de rezervă - din
care 15 sunt semnate astăzi, 2 se aflăIn curs de contractare, la 2 contracte de finanțare au renunțat
beneficiarii, iar 8 contracte se
aflăIn curs de identificare a sursei de finanțare.

Astfel, valoarea totală a celor 15 proiecte contractate astăzi este de 34,44 milioane euro, dintre care 17,49 milioane
euro (la cursul valutar de 4,4361 RON/Euro) reprezintă finanţarea
nerambursabilă. Acestea se adaugă celorlalte 127 de contracte de finanțare finalizate sau aflateIn
implementare panăIn acest momentIn Regiunea Vest -Incepand cu data preluării
programului de către ADR Vest. Valoarea
totală a proiectelor finanțateIn Regiunea Vest prin axa 1 a Programului
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, și aflateIn
implementare la ADR Vest este de 40,42 milioane euro (finanțare
nerambursabilă).

Valoarea celui mai mare contract semnat astăzi se
ridică la 2.722.851 euro - din care 1.437.073 euro reprezintă cuantumul
finanțării nerambursabile
,In timp ce valoarea celui mai mic contract de
finanțare
semnat astăzi se ridică la 508.197 euro - din care 286.188,14 euro
reprezintă valoarea finanțării nerambursabile
.

Prin implementarea celor 15 proiecte ale căror
contracte se semnează astăzi se creează un număr de 180 locuri de muncăIn
Regiunea Vest
, iar proiectele vizează crearea unor noi unități de producție sau
diversificarea acesteia, modernizareaIntreprinderii - inclusiv a procesului de
producție, sau achiziționarea de tehnologie.

Ceremonia de semnare a contractelor de finanţare a avut loc la
sediul ADR VestIn prezenţa domnului Sorin
MAXIM
- director general al ADR Vest - şi a beneficiarilor proiectelor contractate.

Lista contractelor de finanțare semnate astăzi se
găseşte aici.***


Agenția pentru
Dezvoltare Regională Vest

(ADR Vest) a devenit Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice”
(OI POS CCE), axa prioritară 1 „Un sistem de producție
inovativ și eco-eficient”,Incepand cu data de 11 martie 2013 ca
urmare a semnării Acordului Cadru pentru delegarea de atribuții cu Ministerul
Economiei (ME) - minister cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.
Programul este cofinanțat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională.

Domeniile majore de
intervenție pe care le gestionează ADR VestIn calitate de OI POS CCEIn
Regiunea Vest sunt 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiția
pe piaţă aIntreprinderilor,In special IMM-uri” și 1.3 „Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului”.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia