AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Activitati Birou Politici Regionale

Biroul Politici Regionale

Biroul Politici Regionale face parte din Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională şi a fost angrenat în anul 2008 în următoarele activităţi:

a)elaborarea de documente de planificare regională;
b)elaborarea de analize şi sinteze tematice şi sectoriale;
c)folosirea GIS şi SPSS pentru planificare regională;
d)elaborarea de materiale de prezentare ale Regiunii Vest;
e)dezvoltarea şi implementarea de proiecte.  

A ) Elaborarea documentelor de planificare regională

  • Strategia Regională de Inovare - RIS

  Strategia Regională de Inovare – Regiunea Vest a fost primul document de acest tip realizat în România cu finanţare de la Uniunea Europenă, bazat pe un parteneriat regional larg şi reprezintă o analiză a potenţialului de inovare al Regiunii Vest. Documentul a fost finalizat în 2005 şi cuprinde orizontul de timp 2005-2008.   Biroul Politici Regionale a pregătit de-a lungul anului 2008 o serie de documente care vor sta la baza procesului de reactualizare a Strategiei Regionale de Inovare pentru perioada 2009-2013.

  • Planul de Dezvoltare Regională – PDR Regiunea Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest (PDR Vest).

Planul de Dezvoltare Regională este documentul de planificare strategică a Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional

Coordonarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională şi a grupurilor tematice constituite în acest sens revine Biroului de Politici Regionale.

·Avize de încadrare în Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013
Alături de cele 7 Programele Operaţionale prin care este finanţată politica de dezvoltare regională, România va beneficia, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de o serie de finanţări pentru Politica Agricolă Comună (PAC).

Ghidului solicitantului pentru măsura 322 “Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” solicita ca proiectele finanţate să fie în concordanţă cu axele strategice din Planul de Dezvoltare Regională.În acest sens, de-a lungul anului 2008 au fost emise 13 avize de încadrare ale proiectelor propuse în strategia de dezvoltare a Regiunii Vest.

·Participarea la elaborarea altor documente de planificare
Membri Biroului Politici Regionale au fost implicaţi de-a lungul anului 2008 în consorţii şi/sau grupuri parteneriale constituite pentru elaborarea unor documente cu caracter programatic la nivel naţional şi regional.

Concret, membri biroului au fost/sunt implicaţii în elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic 2008-2013 (PRAI).

De asemenea, membri Biroului de Politici Regionale sunt implicaţi în elaborarea unor documente strategice elaborate la nivel naţional (de exemplu, Master Plan Turism, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă).

B) Analize şi sinteze tematice şi sectoriale

În cursul anului 2008, la nivelul Biroului Politici Regionale din cadrul Direcţiei Politici Regionale şi Internaţionalizare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, s-a lucrat larealizarea atrei studii: două sectoriale şi unul tematic. Aceste trei studii vizează: analiza sectorului producătorilor de componente auto din Regiunea Vest,analiza secotorului IT&C şi analiza impactului programelor Phare derulate de ADR Vest.  

·Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest
S-a început procesul de elaborare a unei analize a sectorului producătorilor de componente pentru automobile existenţi la nivelul Regiunii Vest.

Această analiză îşi propune să facă o radiografie a principalilor actori din acest sector, precum şi să înţeleagă care sunt principalele raţiuni care au dus la localizarea în Regiunea Vest a unor astfel de investitori.

În cadrul acestei analize au fost aplicate 105 chestionare societăţilor comerciale care sunt localizate în judeţele componente ale regiunii şi acţionează în sectorul producătorilor de componente pentru automobile.

·Analiza de impact a proiectelor cu finanţări nerambursabile  
Reprezentanţii Biroului Politici Regionale au realizat o analiză a proiectelor cu finanţare nerambursabilă gestionate de ADR Vest în perioada 2000-2008.

În cadrul acestui studiu au fost incluse o serie de analize la nivelul celor 350 de proiecte finalizate în această perioadă.

În plus s-au realizat o serie de analize şi sinteze la nivelul celor 67 de proiecte aflate în curs de implementare în acest moment.

·Analiza sectorului IT&C din Regiunea Vest
Reprezentanţii Biroului Politici Regionale au început procesul de elaborare a unei analize a sectorului IT&C din Regiunea Vest. Au fost aplicate un total de 140 de chestionare diferitelor societăţi comerciale din acest sector.

Acest studiu urmăreşte diagnoza particularităţilor şi provocărilor sectorului IT&C din Regiunea de Vest în vederea identificării perspectivelor de susţinere şi dezvoltare pe baza resurselor existente (economice, sociale şi instituţionale).

Totodată, prin acest studiu se urmăreşteanaliza modului de apreciere a factorilor care influenţează dezvoltarea pe termen mediu a sectorului IT&C: costul muncii, cost utilităţi, mediul de afaceri, sprijinul guvernului, calitatea învăţământului, potenţialul de cercetare- dezvoltare şi calificării resurselor umane.

C) Instrumente utilizate în sprijinul planificării regionale

·Sistemul Informatic Geografic (GIS)
GIS reprezintă un soft care se foloseşte în întreaga lume pentru vizualizarea şi analizarea diferitelor date şi informaţii din perspectivă geografică. GIS face legătura între diverse locaţii şi informaţii (de exemplu, se poate face legătura între un oraş şi indicatorii statistici aferenţi, un drum şi caracteristicile acestuia, etc).

ADR Vest a achiziţionat programul GIS, care este utilizat cu precădere în cadrul Biroului de Politici Regionale, dar constituie un bun suport şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor celorlalte direcţii din cadrul ADR Vest.

·Portofoliul de hărţi regionale
La nivelul Biroului Politici Regionale s-au realizat o serie de hărţi ale Regiunii Vest, atât pentru Planul de Dezvoltare Regională, cât şi pentru activitatea biroului şi a direcţiei.

Acest portofoliu de hărţi cuprinde atât hărţi generale, cât şi hărţi tematice, elaborate pe baza datelor statistice teritoriale şi care sunt relaţionate cu multe din domeniile de interes: infrastructura de transport, localizarea proiectelor, structura reţelei urbane, evoluţia şi dinamica populaţiei şi a forţei de muncă, starea mediului, etc.

·Instrumente statistice
ADR Vest foloseşte un soft specific pentru analiza statistică a datelor. Softul utilizat este un instrument util în furnizarea de soluţii şi instrumente pentru cercetare şi sondare, dar şi pentru analiza predictivă.

Datele culese prin chestionare pentru studiile sectoriale şi tematice au fost introduse şi analizate cu ajutorul acestui soft, care este o linie modulară de produse complet integrate pentru procesul analitic - planificare, colectarea datelor, pregătirea şi managementul datelor, analiza, întocmirea de rapoarte şi prezentarea rezultatelor.

D) Materiale de prezentare ale Regiunii Vest

Broşuri de prezentare pentru Regiunea Vest
În cursul anului 2008 Biroul Politici Regionale a lucrat la elaborarea a două broşuri pentru promovarea Regiunii Vest.

Cele două broşuri de prezentare şi promovare au fost realizate pentru creşterea vizibilităţii Regiunii Vest şi pentru facilitarea accesului la informaţii referitoare la regiune.

Cele două broşuri sunt adresate celor interesaţi să obţină informaţii generale despre Regiunea Vest, precum şi potenţialilor investitori în regiune. Materialele au fost realizate în limba engleză.

E) Dezvoltarea şi implementarea de proiecte

·Proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spatiale in Regiunea Vest folosind tehnologia GIS
În urma semnării acordului de parteneriat dintre ADR Vest şi SC Gauss SRL în martie 2007, a demarat proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest folosind tehnologia GIS”. În cadrul acestui proiect s-a realizat o bază de date spaţială care cuprinde hărţi de referinţă şi date statistice la nivel local, judeţean şi regional pentru intervalul 1998-2007.

O componentă importantă a acestui proiect o reprezintă cartarea şi actualizarea datelor legate de infrastructura de transport din Regiunea Vest.

·Proiectul „Destinaţii Europene de Excelenţă”
Proiectul „Destinaţii Europene de Excelenţă” şi-a propus identificarea de noi destinaţii turistice în România, destinaţii turistice netradiţionale, care dispun de o bogată moştenire culturală, cu elemente de unicitate. În cadrul acestui proiect derulat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale au depus aplicaţii 6 comunităţi din Regiune Vest: Teremia Mare, Criciova, Recaş, Făget, Bethausen, Zona Deta-Gătaia.

Dintre acestea, 3 locaţii au fost selectate pe o listă scurtă de 15 proiecte şi vor fi incluse în circuitul naţional turistic, beneficiind de o serie de evenimente de promovare. Cele 3 locaţii din Regiunea Vest sunt din judeţul Timiş, fiind localităţile: Criciova, Recaş şi Făget.   Câştigătorii proiectului-pilot “Destinaţii Europene de Excelenţă – Turismul şi Moştenire Locală Intangibilă” au fost selectaţi de reprezentanţii ministerului şi sunt:locul I - „Depresiunea Horezu”,locul II – „Tara Făgăraşului”, locul III – „Ţara Vrancei”.

·Proiect în cadrul European Economical Area Grants
În cursul anului 2008 s-a lucrat la realizarea unui proiect depus în cadrul licitaţiei organizate în vederea acordării European Economical Area Grants.

Proiectul vizează identificarea de instrumente utile în procesul de planificare teritorială care să poată fi achiziţionate prin acest proiect de către ADR Vest.

Mecanismul financiar European Economical Area a fost creat pentru a asigura condiţiile necesare participării organizaţiilor societăţii civile în reducerea disparităţilor sociale şi economice în Spaţiul Economic European  (European Economic Area). Mecanismul reuneşte suportul financiar din partea celor trei ţări membre EEA: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Acordul EEA are la bază principiul celor patru stâlpi fundamentali ai pieţei interne, numit „cele patru libertăţi”: libera circulaţie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului.

În urma evaluării, proiectul a fost inclus pe lista de rezervă a programului. În acest moment întreaga documentaţie a proiectului a fost trimisă la Bruxelles pentru ultima etapă de evaluare.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia