AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Grădiniță nouă, teren de minifotbal și loc de joacă în Lugoj, prin Regio-Programul Operațional Regional

Două contracte noi de finanțare au fost semnate în această […]

Mai mult
Lista cu rezultatele evaluării candidaturilor depuse

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare a candidaturilor depuse […]

Mai mult
Investiții noi la Lugoj. Căminul cultural din Măguri va fi reabilitat și dotat cu bani europeni

Contractul de finanțare, în valoare de 728.000 lei (dintre care […]

Mai mult
Programul Regional Vest 2021-2027 a fost lansat oficial, cu ajutorul unei holograme, în fața a aproape 200 de invitați

Până în 2029, ADR Vest și-a propus să ajungă la […]

Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost revizuit ghidul...

A fost revizuit ghidul solicitantului pentru accesarea, de catre intreprinderile mici si mijlocii, de fonduri nerambursabile prin Regio-POR

12/07/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) – in calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) - a publicat in data de 11 iulie 2016 varianta revizuita a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1.A/2016  - Microîntreprinderi, aferent axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii.

Varianta consolidata a Ghidului specific poate fi consultata pe pagina web a ADR Vest - aici (www.adrvest.ro, la sectiunea Finantari europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finantare) sau pe pagina web a Regio-Programul Operational Regional (www.inforegio.ro).

Modificarile la ghid au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1007/11.07.2016 – ordinul poate fi consultat aici - si vizeaza urmatoarele anexe:

  • Anexa 1.1. Declaratia de eligibilitate: indreptarea unei erori de tehnoredactare (incadrare in lista) a unei prevederi din cuprinsul modelului standard al Declaratiei (referitoare la intreprinderi in dificultate)
  • Anexa 1.4 Declarația privind eligibilitatea TVA: actualizare in conformitate cu versiunea revizuita a Ghidului general
  • Anexa 1.5.a – Macheta Analiza si previziunea financiara

o   foaia de lucru „1E-Intreprindere_in_dificultate” - pentru aliniere la Metodologia de verificare a incadrarii solicitantilor in categoria „intreprinderi in dificultate”, aprobata la nivelul Ministerului Fondurilor Europene si aplicabila tuturor autoritatilor de management;

o   Foaia de lucru 1C „Analiza financiara extinsa” – se includ si Alte impozite in formula de calcul al indicatorului EBT;

o   Foaia de lucru 2A „Bugetul cererii de finantare” – corectarea formulei de calcul pentru Construcții și montaj (total neeligibil și total general);

o   Foaia de lucru 2B „Planul investitional” – eliminarea formulei de calcul automat al asistentei financiare nerambursabile;

o   Foaia de lucru 3A „Proiectii financiare aferente proiectului de investitie in perioada de implementare si operare” – pentru claritate, se elimina randul Veniturile din subventii pentru investitii;

o   Foaia de lucru 3A „Proiectii financiare aferente proiectului de investitie” – la Activitatea de investitii (liniile 129-131), se prevede posibilitatea completarii de catre solicitanti a costurilor de inlocuire a echipamentelor cu durata de viata scurta;

o   Foaia de lucru 3B „Rentabilitatea investitiei” – adaptarea tabelului in functie de eligibilitatea TVA (adica  nedeductibilitatea TVA, conform legislatiei in vigoare);

o   Foaia de lucru 4 „Proiectii financiare la nivelul intreprinderii” – pentru claritate, se elimina categoriile de venituri nemonetare si elementele de cheltuieli si venituri extraordinare.

Toate celelalte anexe si prevederi din cadrul ghidului specific raman neschimbate.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, iar cererile de finantare se vor putea depune prin aplicatia electronica MySMIS incepand cu data de 27 iulie 2016, avand termenul limita pentru depunere data de 27 ianuarie 2017. Perioada dedicata depunerii proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

In vederea depunerii de proiecte in cadrul acestei prioritati de investitii, se va avea in vedere respectarea prevederilor Ghidului specific revizuit.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia