AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost relansat...

A fost relansat apelul de proiecte adresat grupului vulnerabil persoane varstnice

01/08/2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, apelul 2.

 Astfel, se va redeschide apelul de proiecte adresat grupului vulnerabil persoane vârstnice.

 Proiectele pot fi depuse doar în perioada de 4 luni (03 august 2018 -  03 decembrie 2018), prin aplicația electronică MySMIS.

Alocarea financiară aferentă Regiunii Vest este de 3,22 milioane euro 

Solicitanții de finanțare pot fi:

  •  Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public;
  •  Entitați de drept privat: asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult;
  •  Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate mai sus.

Solicitantul de finanţare, sau unul dintre parteneri, trebuie să fie furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi să aibă o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare

Investițiile eligibile prin acest apel se referă la: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice.

Astfel, intervențiile se vor concentra asupra înfiinţării de servicii sociale prin centrele de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/ sau cantine sociale acolo unde nu există asemenea servicii sau sunt slab reprezentate, iar  nevoia pentru asemenea servicii este motivată de starea de sărăcie/ excluziune socială sau altă situaţie de vulnerabilitate. Vor avea prioritate zonele marginalizate, localităţile mici şi zonele rurale.

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 50.000 euro cu TVA, iar valoarea eligibilă maximă este de 950 000 euro cu TVA.

Toate condițiile de finanțare sunt menționate în Ghidul specific care este disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la secțiunea POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/grup-vulnerabil-persoane-varstnice-apel-2/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia