AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. A fost publicat memorandumul...

A fost publicat memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale si institutii publice si varianta consolidata a Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/1

28/06/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat varianta consolidata a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 6.1.

Principalele modificari ale Ghidului solicitantului pentru drumuri judetene sunt urmatoarele:

 • Actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice POR;
 • Modificari referitoare la posibilitatea incheierii de acorduri de parteneriat intre Consiliile judetene/ locale si administratiile bazinale de ape ce au in administrare suprafete aflate in domeniul public al Statului;
 • Rectificarea unor erori materiale in cadrul formei orientative de contract de finantare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Conditii generale POR prin specificarea posibilitatii rezilierii contractului de finantare, in cazul in care lansarea achizitiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achizitiei principale de lucrari/ echipamente in cadrul proiectului nu se realizeaza in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a contractului de finantare, conform solicitarii. S-a reformulat art. 2 (2) - Conditii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. In acest sens, este necesara modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific in corelare cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general;
 • De asemenea, textul ghidului specific a fost modificat, prin includerea la momentul contractarii, a formularului nr. 1 - Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/ finantat din fonduri europene in conformitate cu HG nr.93/2016 in vederea obtinerii vizei de Control Financiar Preventiv (CFP);
 • Eliminarea unor documente obligatorii solicitate in cadrul etapei precontractuale, avand in vedere principiul contractarii la faza de studiu de fezabilitate;
 • Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice in cazul in care este necesara actualizarea/ emiterea Hotararilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietatii publice si, respectiv, pentru obtinerea autorizatiei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv in cadrul etapei de contractare, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii privind demararea etapei precontractuale. In acest sens, solicitantul trebuie sa demonstreze faptul ca au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotarari, cel tarziu in termenul prevazut in cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate;
 • Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finantare;

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 raman neschimbate.

De asemenea, in baza memorandumului aprobat de catre primul ministru, pentru implementarea proiectelor destinate modernizarii drumurilor judetene, unitatile administrativ-teritoriale (consilii judetene/ consilii locale) au posibilitatea incheierii de acorduri de parteneriat cu administratiile bazinale ce au in gestiune suprafete aflate in domeniul public al statului. Astfel, s-a creat posibilitatea legala de efectuare a unor lucrari de interventie, inclusiv in albiile raurilor, pentru podurile ce fac parte din drumurile judetene propuse spre modernizare prin POR 2014-2020, axa prioritara 6.

Forma consolidata a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, precum si memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale si institutii publice pentru P.I. 6.1 sunt disponibile pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finantare: http://adrvest.ro/axa-6/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia