AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. A fost publicat Ghidul...

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru PI 9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Start la depunerea proiectelor

24/10/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru POR, a aprobat și publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Ghidul, publicat în data de 22.10.2019, se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-și-selecție-a-strategiilor-de-dezvoltare-locală-destinate-comunităților-marginalizate-urbane.

Din Regiunea Vest au fost selectate șase Strategii de Dezvoltare Locală pentru zone urbane marginalizate, din cadrul municipiilor Vulcan, Reșița, Lugoj, Hunedoara și Timișoara (pentru două zone urbane marginalizate).

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

1.    Unități Administrativ-Teritoriale - Oraș/ Municipiu ca  membre în Grupul de Acțiune Locală (GAL) din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;

2.    Parteneriate între UAT Oraș/ Municipiu membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat și furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);

3.    Furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, de agrement și sport;

Intervențiile sprijinite se referă la:

 •  investiţii în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuinţelor sociale;
 •  investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 •  investiţii în infrastructura de educație – construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 •  investiții în amenajarea spațiului urban degradat al comunității defavorizate, respectiv:
  • o construcția/ reabilitarea/ modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
  • o crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.)

Alocarea financiară națională este de 67,15 milioane euro.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de 4.900.000 euro.

Proiectele pot fi depuse începând cu 23.10.2019, ora 10.00, și până în 31.12.2021, ora 10.00.

 Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

 Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

  •  Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/ 2015 privind economia socială și Hotărârii de Guvern nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Intervențiile sprijinite se referă la:

  •  construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Alocarea financiară națională este de 5,80 milioane euro.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro. Pentru proiectele ce includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 de euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de 4.900.000 euro.

Proiectele se pot depune începând cu data de 23.10.2019, ora 10.00, și până în 01.06.2020, ora 17.00.

Depunerea cererilor de finanțare se face prin sistemul electronic MY SMIS.

Versiunea finală a Ghidului solicitantului - condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții, care detaliază toate condițiile de finanțare, poate fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/pi-9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc/ și pe site-ul programului: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-prioritatea-de-investitii-9-1-dezvoltare-locala-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc.

Mai jos găsiți datele de contact ale GAL-urilor selectate din Regiunea Vest, de la care puteți obține mai multe informații cu privire la evaluarea și selecția propunerilor de proiecte aferente SDL, inclusiv cu privire la calendarul estimativ al lansării intervențiilor aferente SDL:

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia