AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

The BIG Tomorrow și transformarea digitală, eveniment dedicat IMM-urilor din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în parteneriat cu Vodafone […]

Mai mult
POR 2014-2020: se încheie perioada de depunere a proiectelor pentru centre comunitare integrate. Urmează un nou apel

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
ADR Vest a transmis Comisiei Europene a doua versiune a Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Propuneri de proiecte pentru Mecanismul pentru Tranziție Justă 2021-2027 în județul Hunedoara

Județul Hunedoara este unul din cele șase județe din România […]

Mai mult
Arhiva

A fost lansat un nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM

24/09/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, anunță că, în data de 24.09.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat Apelul 2 de proiecte (POR/694/2/2) aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 În cadrul acestui apel de proiecte, pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural. 

Investițiile eligibile includ:

  •  construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  •  implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Pentru cheltuielile ce se încadrează în ajutor de minimis, cofinanțarea solicitantului va trebui să fie de minimum 10%, indiferent de tipul de întreprindere.

Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 36,6 milioane euro în cadrul acestui apel de proiecte.

Versiunea finală a Ghidului solicitantului - condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții poate fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare -  https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/ și pe site-ul programului - http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/772-ghid-specific-2-2-imm-relansare-2019.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest va organiza, în perioada următoare, seminarii de informare în regiune.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia