AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Atelier de lucru pentru firmele din Regiunea Vest

Proiectul Digital Regions aduce împreună opt regiuni europene cu interese […]

Mai mult
Prelungire termen pentru depunerea de proiecte

Vești bune pentru cei interesați de Axa Prioritară 9 - […]

Mai mult
Măsuri în domeniul achizițiilor publice ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcție – OG nr. 15 / 2021

În data de 31 august 2021 a fost publicată în […]

Mai mult
A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 2 și 3 pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - (DLRC)

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat în data de 18.07.2021, Corrigendumul nr. […]

Mai mult
Arhiva

A fost lansat apelul de proiecte pentru infrastructura de servicii sociale dedicată persoanelor vârstnice

29/12/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritatea de Management pentru POR, a lansat apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 8.1/Obiectivul specific 8.3Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Lansarea a fost realizata ca urmare a aprobarii, prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3289/27.12.2016 - si publicarii versiunii finale a Ghidului Solicitantului-Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane varstnice. Ghidul poare fi descarcat de pe pagina web a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, www.adrvest.ro, din cadrul sectiunii  POR 2014-2020/ Ghiduri de finantare: https://adrvest.ro/apeluri-lansate/. De asemenea, el se gaseste si pe pagina web a programului, www.inforegio.ro.

In vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul acestui apel de proiecte, depunerea cererilor de finantare se poate face in perioada 28 februarie 2017 (ora 12:00) - 29 august 2017 (ora 12:00). Apelul de proiecte este de tip competitiv, adica finantarea se va face in functie de punctajul obtinut de fiecare proiect in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara si in limita alocarii financiare. Cererile de finantare trebuie depuse exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

MMD_1348_batrani

Alocarea financiara aferenta Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 3,15 milioane euro, iar valoarea eligibila a unui proiect trebuie sa fie intre minim 50.000 euro si maxim 950.000 euro in functie de obiectul investitiei. Finantarea nerambursabila acordata poate fi de maxim 98% din valoarea eligibila a unui proiect.

Prioritatea de investitii 8.1/Obiectivul specific 8.3 vizeaza reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale, fara componenta rezidentiala, destinata persoanelor varstnice (centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de saracie). In acceptiunea prezentului apel, prin infrastructura se intelege cladirea cu sau fara utilitati si dotari.

Solicitantii de finantare nerambursabila in cadrul acestui apel de proiecte pot fi unităţi administrativ-teritoriale și alte entităţi de drept public, precum și entități de drept privat - precum asociatiile, fundatiile (inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute ca atare in legislatia romaneasca) si unitatile de cult/structuri ale cultelor religioase. De asemenea, pot solicita finantare si parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului trebuie sa aiba personalitate juridica. De asemenea, solicitantul de finantare sau unul dintre parteneri trebuie sa fie furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si sa aiba o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii cererii de finantare.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia