AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

A fost prelungit termenul pentru cele trei apeluri de exprimare a interesului lansate în cadrul Programului Tranziție Justă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Șase apeluri noi de proiecte pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, lansate prin Programul Regional Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Trei apeluri de exprimare a interesului lansate în cadrul Programului de Tranziție Justă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Programul Sănătate – sesiuni de prezentare pentru potențialii beneficiari din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost lansat apelul...

A fost lansat apelul de proiecte pentru infrastructura de servicii sociale dedicată persoanelor vârstnice

29/12/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritatea de Management pentru POR, a lansat apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 8.1/Obiectivul specific 8.3Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Lansarea a fost realizata ca urmare a aprobarii, prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3289/27.12.2016 - si publicarii versiunii finale a Ghidului Solicitantului-Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane varstnice. Ghidul poare fi descarcat de pe pagina web a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, www.adrvest.ro, din cadrul sectiunii  POR 2014-2020/ Ghiduri de finantare: http://adrvest.ro/apeluri-lansate/. De asemenea, el se gaseste si pe pagina web a programului, www.inforegio.ro.

In vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul acestui apel de proiecte, depunerea cererilor de finantare se poate face in perioada 28 februarie 2017 (ora 12:00) - 29 august 2017 (ora 12:00). Apelul de proiecte este de tip competitiv, adica finantarea se va face in functie de punctajul obtinut de fiecare proiect in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara si in limita alocarii financiare. Cererile de finantare trebuie depuse exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

MMD_1348_batrani

Alocarea financiara aferenta Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 3,15 milioane euro, iar valoarea eligibila a unui proiect trebuie sa fie intre minim 50.000 euro si maxim 950.000 euro in functie de obiectul investitiei. Finantarea nerambursabila acordata poate fi de maxim 98% din valoarea eligibila a unui proiect.

Prioritatea de investitii 8.1/Obiectivul specific 8.3 vizeaza reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale, fara componenta rezidentiala, destinata persoanelor varstnice (centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de saracie). In acceptiunea prezentului apel, prin infrastructura se intelege cladirea cu sau fara utilitati si dotari.

Solicitantii de finantare nerambursabila in cadrul acestui apel de proiecte pot fi unităţi administrativ-teritoriale și alte entităţi de drept public, precum și entități de drept privat - precum asociatiile, fundatiile (inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute ca atare in legislatia romaneasca) si unitatile de cult/structuri ale cultelor religioase. De asemenea, pot solicita finantare si parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului trebuie sa aiba personalitate juridica. De asemenea, solicitantul de finantare sau unul dintre parteneri trebuie sa fie furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si sa aiba o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii cererii de finantare.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia