AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. A fost lansat apelul...

A fost lansat apelul de proiecte pentru finantarea incubatoarelor de afaceri

08/12/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca in 4 decembrie 2017 a fost lansat apelul de proiecte 2.1.B dedicat Incubatoarelor de afaceri. Alocarea financiara aferenta Regiunii Vest pentru aceasta prioritate de investitii este de 13,85 milioane euro.

 Finantarea dedicata incubatoarelor de afaceri se acorda in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici şi mijlocii - si a Prioritatii de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – din cadrul Regio-Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020.

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regionala, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.

Cererile de finantare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicatiei MySMIS (disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), incepand cu data de 5 februarie 2018 (de la ora 12:00), pe parcursul a 3 luni, pana in data de 7 mai 2018 (pana la ora 12:00).

Toate cererile de finantare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara. Vor fi selectate in vederea contractarii, in limita alocarii financiare disponibile, proiectele care au obtinut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnica si financiara.

Investitiile finantabile vizeaza:

 • Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spatiilor aferente si dotarea acestora cu active corporale si necorporale.
 • Investitii finantabile prin ajutor de minimis: dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri

Valoarea finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect finantabil in cadrul acestei prioritati de investitii trebuie sa fie de minimum 200.000 euro si maximum 7 milioane euro (echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la lansarea apelului de proiecte).

Pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contributia maxima a programului la valoarea eligibila a cheltuielilor finantate prin ajutor de stat regional de maximum:

 • 35% pentru intreprinderile mari
 • 45% pentru intreprinderi mijlocii
 • 55% pentru intreprinderi mici si microintreprinderi

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contributia programului este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantate prin ajutor de minimis si in limita plafonului de minimis.

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • entitaţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de invaţamant superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societatile, societatile cooperative, asociatiile si fundatiile, patronatele, sindicatele)
 • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Conditiile de accesare a finantarii sunt detaliate in Ghidul specific aferent apelului de proiecte disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la link-ul: http://adrvest.ro/incubatoare-de-afaceri/.

Ghidul specific a fost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 7023/04.12.2017.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia