AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost lansat apelul...

A fost lansat apelul 2 - POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi

12/04/2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru POR a emis Ordinul nr. 520/09.04.2021, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).  Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 13.04.2021, ora 10.0014.06.2021, ora 14.00, prin intermediul aplicației MySMIS.

Alocarea financiară națională este de 5,80 milioane euro.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro. Pentru proiectele care includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 de euro. La nivel de strategie, prin prezentul apel se vor finanța proiectele care se încadrează în bugetul SDL (Strategii de Dezvoltare Locală) dedicat întreprinderilor de economie socială de inserție prin POR 2014-2020.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt întreprinderile de economie socială de inserție,persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Intervențiile sprijinite se referă la construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Versiunea finală a ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții, care detaliază toate condițiile de finanțare, poate  fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare https://adrvest.ro/apeluri-lansate/axa-9-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia