AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Susțin complet procesul de regionalizare a fondurilor europene”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a făcut o […]

Mai mult
Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020, trimisă spre reexaminare

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea […]

Mai mult
Programul Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, apreciat de Comisia Europeană

Aprecierile pozitive din partea reprezentanților Comisiei Europene pentru gradul de maturitate al POR […]

Mai mult
Proiect pentru un sistem de iluminat public modernizat, la Deta

Orașul Deta va avea un sistem de iluminat public modernizat, […]

Mai mult
Arhiva

A fost lansat apelul 2 - POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi

12/04/2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru POR a emis Ordinul nr. 520/09.04.2021, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).  Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 13.04.2021, ora 10.0014.06.2021, ora 14.00, prin intermediul aplicației MySMIS.

Alocarea financiară națională este de 5,80 milioane euro.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro. Pentru proiectele care includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 de euro. La nivel de strategie, prin prezentul apel se vor finanța proiectele care se încadrează în bugetul SDL (Strategii de Dezvoltare Locală) dedicat întreprinderilor de economie socială de inserție prin POR 2014-2020.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt întreprinderile de economie socială de inserție,persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Intervențiile sprijinite se referă la construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Versiunea finală a ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții, care detaliază toate condițiile de finanțare, poate  fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare https://adrvest.ro/apeluri-lansate/axa-9-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia