AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Regiunea Vest, implicată într-un proiect internațional de reducere a risipei alimentare

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest este partener asociat într-un […]

Mai mult
Strategia pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2021 – 2030), în consultare publică

A fost elaborată o nouă versiune a „Strategiei pentru dezvoltarea […]

Mai mult
The BIG Tomorrow și transformarea digitală, eveniment dedicat IMM-urilor din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în parteneriat cu Vodafone […]

Mai mult
POR 2014-2020: se încheie perioada de depunere a proiectelor pentru centre comunitare integrate. Urmează un nou apel

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva

A fost lansat apelul 2 - POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi

12/04/2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru POR a emis Ordinul nr. 520/09.04.2021, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).  Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 13.04.2021, ora 10.0014.06.2021, ora 14.00, prin intermediul aplicației MySMIS.

Alocarea financiară națională este de 5,80 milioane euro.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro. Pentru proiectele care includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 de euro. La nivel de strategie, prin prezentul apel se vor finanța proiectele care se încadrează în bugetul SDL (Strategii de Dezvoltare Locală) dedicat întreprinderilor de economie socială de inserție prin POR 2014-2020.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt întreprinderile de economie socială de inserție,persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Intervențiile sprijinite se referă la construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Versiunea finală a ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții, care detaliază toate condițiile de finanțare, poate  fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare https://adrvest.ro/apeluri-lansate/axa-9-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia