AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost deschis cel...

A fost deschis cel de-al doilea apel de proiecte pentru infrastructura din statiunile turistice

22/03/2017

Prioritatea de investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice vizeaza investitiile in infrastructura de turism. Marti, 21 martie 2017, la ora 12:00, a fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul acestei prioritati de investitii.

Primul apel de proiecte pentru prioritatea de investitii 7.1 s-a desfasurat in perioada 1 iunie – 5 decembrie 2016. Acest al doilea apel presupune depunerea de proiecte in perioada 21 aprilie – 21 octombrie 2017, pana la ora 12:00. Apelul de proiecte este de tip competitiv iar cererile de finantare se vor depune utilizand exclusiv aplicația My SMIS disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis doar in intervalul de timp menționat mai sus. Este prevazuta o perioada de o luna de la data lansarii apelului pentru pregatirea proiectelor.

Prioritatea de investitii 7.1 este dedicata statiunilor turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, solicitantii de finantare putand fi unitatile administrativ-teritoriale sau parteneriate intre acestea.

Investitiile propuse trebuie sa faca parte dintr-o strategie de dezvoltare locala, elaborata de autoritatea publica locala in parteneriat cu actorii privati, aprobata, care sa contribuie la valorificarea durabila a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum si la cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice.

Proiectele pot viza activitati precum:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice)
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitaţilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
  • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului finantat.

Alocarea financiara pentru Regiunea Vest aferenta acestei prioritatii de investitii este de 11,46 milioane euro, iar valoarea eligibila a unei cereri de finantare trebuie sa se incadreze intre minim 100.000 euro si maxim 5 milioane euro. Finantarea nerambursabila acordata va fi de maxim 98% din valoarea eligibila a unui proiect, astfel ca minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile va reprezenta contributia beneficiarului.

Finantarea proiectelor se va face in ordinea punctajului obţinut, dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie din primul apel si in limita sumelor ce raman disponibile dupa finantarea proiectelor depuse in cadrul primului apel.

Proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse in cadrul aceluiaşi apel de proiecte, cu conditia respectarii termenului limita sau conditiile de inchidere a apelului in conformitate cu ghidul specific. Nu pot fi redepuse proiectele dupa ce au fost respinse in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara sau intr-o etapa ulterioara din cadrul procesului de evaluare, selecţie şi contractare. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 2501 din data de 21 martie 2017. Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de Investitii 7.1/2 poate fi consultat pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest la adresa http://adrvest.ro/axa-7/, precum si pe site-ul programului www.inforegio.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia