AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost depus un...

A fost depus un proiect in Regiunea Vest pe Axa Prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale” domeniul de interventie 3.2

04/03/2008


A fost depus un proiect in Regiunea Vest pe Axa Prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale” domeniul de interventie 3.2 in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013

Luni, 3
martie 2008
, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest din
Timiºoara — in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational
Regional 2007-2013, Consiliul Local Jimbolia a depus un proiect pe Axa
Prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 "Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

In
calitate de solicitant, Consiliul Local Jimbolia a depus proiectul cu titlul "Reabilitarea
ºi Modernizarea Caminului pentru Persoane Varstnice din Jimbolia”
avand valoarea
totala a investitiei suma de 1.709.166,78 RON, din care valoarea
asistentei nerambursabile solicitate este de 1.407.474,60 RON.

Axa
prioritara 3 respectiv domeniul de interventie 3.2 "Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

a fost lansata oficial in data de 28 ianuarie 2008 ºi vizeaza imbunatatirea
calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale
, prin sprijin acordat
in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces
egal al cetatenilor la astfel de servicii
.

Obiectivul acestei axe
il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor ºi mobilitatii
populatiei, bunurilor ºi serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii
economice durabile.

Alocarea
financiara orientativa pentru Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii
sociale”,este de 657,53 milioane Euro, din care 558,90
milioane
Euro din FEDR ºi restul co-finantare nationala. Regiunea Vest
beneficiaza pentru domeniul de interventie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
de o alocare financiara
de 10.29 milioane Euro.

In cadrul acestei axe
prioritare exista un numar de 4 domenii majore de interventie, dupa cum urmeaza:

·Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de
sanatate

·Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale

·Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentruinterventii in situatii de urgenta

·Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii pentru formare
profesionala continua.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia