AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Proiectele destinate comunitatilor defavorizate/marginalizate...

Proiectele destinate comunitatilor defavorizate/marginalizate sunt cu un pas mai aproape de realizare prin deschiderea apelului de proiecte ce vizeaza Strategiile de Dezvoltare Locala

06/10/2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, a lansat in data de 3 octombrie 2016 apelul de proiecte pentru „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) — orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori”.

Proiectele din pachetele integrate aferente fiecarei Strategii de Dezvoltare Locala vor putea primi finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 si in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, in cadrul axelor prioritare dedicate comunitatilor defavorizate sau marginalizate: Axa prioritara 9 din cadrul POR 2014-2020 și Axa prioritara 5 din cadrul POCU 2014-2020. Astfel, grupurile tinta ale acestor proiecte sunt, cu prioritate, urmatoarele: persoane expuse riscului de saracie (femeile, tinerii, persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele fara adapost, persoanele varstnice si persoanele cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta sau in risc de excluziune sociala, copiii aflati in situatii de risc, etc.), precum si persoanele care sufera de forme de dependenta (alcool, substante interzise, etc), victimele violentei domestice, ale traficului de fiinte umane si persoanele private de libertate si aflate in perioada de probatiune, precum si persoanele defavorizate apartinand etniei rome.

Prin POR se va acorda finantare pentru proiectele ce vizeaza investitii „hard˝ (de infrastructura) in:

 • infrastructura de locuire – construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale,
 • infrastructura de sanatate si servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor medicale integrate medico-sociale,
 • infrastructura de educatie – construire/reabilitare/modernizare de unitati de invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare, scoli gimnaziale, s.a.m.d.),
 • amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate (constructia/reabilitarea/modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport, s.a.m.d.)
 • crearea/ reabilitarea/ modernizarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, s.a.m.d.),
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de insertie.

Prin POCU se va acorda finantare pentru proiectele care vizeaza masurile soft˝ (de servicii) integrate, destinate comunitatii marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală, in domeniul educatiei, ocuparii, dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale, medicale, precum si masuri in domeniul combaterii discriminarii sau segregarii.

Duma 344

***

In cadrul apelului de proiecte „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) — orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori” aferent POCU 2014-2020 se acorda finantare pentru urmatoarele activitati:

 • Constituirea Grupurilor de Acțiune Locală - GAL-ului – (constituite din autoritati publice locale, institutii, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai mediului privat, ai societatii civile, asociatii de cartier, grupuri de cetateni, s.a.m.d.) sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerintele SDL;
 • Elaborarea studiului de referinta in vederea identificarii zonei/zonelor urbane marginalizate si a delimitarii teritoriului vizat de SDL, precum si a analizei comunitatii marginalizate din teritoriu;
 • Mobilizarea, facilitarea si consultarea comunitatii/comunitatilor urbane marginalizate vizate de SDL;
 • Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL;
 • Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect inclus in SDL este de 50.000 euro.

Beneficiarii fondurilor acordate in cadrul acestui apel de proiecte pot fi autoritatile publice locale din  orase  cu populatie peste 20.000 locuitori, in parteneriat cu actori sociali relevanti, sau Grupurile de Actiune Locala (GAL) existente la momentul lansarii apelurilor.

Depunerea proiectelor spre finantare se face prin sistemul informatic MySMIS 2014, incepand cu 3 octombrie 2016, ora 17:00, pana la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Ghidul si anexele pot fi consultate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia