AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. 7 proiecte primesc finantare...

7 proiecte primesc finantare prin programul PHARE 2006

20/08/2008
ªapte proiecte din Regiunea
Vest urmeaza sa obtina finantare

de la Uniunea Europeana prin
Programul PHARE 2006

"Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”.

In cadrul programului
Phare 2006 Coeziune Economica ºi Sociala
— "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in
sectoarele prioritare de mediu
” au fost depuse 18 propuneri de proiecte
aferente Regiunii Vest
.

Astfel, in urma
procesului de evaluare a proiectelor depuse, 7 proiecte din Regiunea Vest urmeaza sa obtina finantare de la
Uniunea Europeana in cadrul acestui program, dupa cum urmeaza:

 1. Consiliul Local Gavojdia - Colectarea
  ºi transportul deºeurilor in comunele Gavojdia, Criciova, Nadrag ºi
  ªtiuca, judetul Timiº
 2. Consiliul Local Calan - Extinderea retelei de canalizare pentru strada
  Criºeni ºi localitatea componenta Streisangeorgiu, apartinatoare oraºului
  Calan
 3. Consiliul Local Ineu - Ineu Eco Logic - proiect pentru reabilitarea ºi
  extinderea sistemului de alimentare cu apa Ineu — Sud
 4. Consiliul Local Berzasca - Extindere retea de alimentare cu apa ºi
  contorizare in localitatea Berzasca
 5. Consiliul Local Comloºul
  Mare
  - Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de
  alimentare cu apa in comuna Comloºu Mare - localitatile apartinatoare
  Comloºu Mare ºi Lunga
 6. Consiliul Local Baita - Reabilitarea sistemului de gestionare a deºeurilor
  in comunele Baita ºi Valiºoara
 7. Primaria Chiºineu Criº - Extindere retea canal menajer in oraºul Chiºineu
  Criº, piata Avram Iancu, judetul Arad

Prin urmare, beneficiarii
vor semna contractele de finantare cu ADR Vest ºi cu Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice ºi Locuintelor, urmand apoi sa demareze etapa de
implementare a proiectelor.

Schema de
finantare "Schema de investitii pentru
sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”

se adreseaza autoritatilor publice
locale
care reprezinta localitati cu pana la 50.000 locuitori.

Regiunii Vest i-a fost alocata
suma de 4.575.000,00 Euro
.

Obiectivul
principal
al schemei de finantare este asigurarea sprijinului pentru Guvernul
Romaniei pentru dezvoltarea ºi implementarea unui program national integrat
multianual in diferite sectoare ale mediului.

Sectoarele din domeniul mediului care vor fi finantate in cadrul
acestei scheme de finantare sunt:

·gestionarea deºeurilor

·gospodarirea apelor ºi a apelor uzate.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia