Noutati

A fost lansat apelul de proiecte specific Prioritatii de investitii 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 11.04.2018 Ordinul nr. 4501 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului – Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1. - Investitii in infrastructurile sanitare…
mai mult

A fost modificat Ghidul specific aferent Prioritatii de Investitii 5.2. – Zone urbane abandonate (Apelul 2)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca in 12.04.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis Ordinul nr. 4507/12.04.2018 pentru modificarea si completarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI si POR/2017/5/5.2/2…
mai mult

A fost modificat Ghidul specific aferent Prioritatii de Investitii 3.1.C – Iluminat public

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca in data de 11.04.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis Ordinul nr.4496/11.04.2018 de modificare si completare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu…
mai mult

A fost modificat Ghidul specific aferent Prioritatii de Investitii 8.1, Obiectiv Specific 8.3. – Grup vulnerabil persoane varstnice

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 10.04.2018 Ghidul Solicitantului – axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, prioritatea de investitii 8.1.…
mai mult

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii și s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor

În data de 04.04.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR a publicat Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de…
mai mult

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar si s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor

In data de 03.04.2018 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru POR a modificat Ghidul Solicitantului - Axa prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 - Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de…
mai mult

S-a modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului de proiecte dedicat grupului vulnerabil persoane cu dizabilități

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest vă informează ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO-POR a modificat în data de 30.03.2018 Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR 8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități din cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de…
mai mult

S-a aprobat varianta finală a Ghidului specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”

În data de 28.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în…
mai mult

21 de firme private din Regiunea Vest au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 12 milioane euro cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în cadrul Regio

Azi, 29 martie 2018, a avut loc semnarea unei noi tranșe de 21 contracte de finanțare cu firme din Regiunea Vest. La eveniment au participat reprezentanții firmelor care vor primi finanțare, alături de domnul Sorin MAXIM, directorul general al ADR Vest. Proiectele contractate cumulează o valoare totală de 12,63 milioane euro, finanțarea nerambursabilă fiind de…
mai mult

S-a relansat apelul de proiecte privind restaurarea patrimoniului cultural din Regiunea Vest

In data de 28.03.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a publicat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent Axei prioritare 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, pentru Regiunea Vest. Acest apel de proiecte este valabil numai…
mai mult