Apeluri inchise

 

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale P.I. 8.1, O.S. 8.3_ Grup vulnerabil: persoane varstnice
Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil- persoane vârstnice (Cod apel MySMIS: POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale) perioada depunere: 28.02.2017 ora 12:00 – 04.09.2017 ora 12:00

AP 2. PI 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
 Apel POR 2.1.A/2016 Microîntreprinderi: perioada depunere - 27.07.2016 ora 12:00 - 04.05.2017 ora 12:00.

 

AP 2.  PI 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - 23 decembrie 2016.
Apel POR/102/2/2/IMM: perioada depunere - 23.02.2017 ora 12:00 – 30.08.2017 ora 12:00

 

AP 3. PI 3.1.A - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea A. Clădiri rezidențiale
Apel nr. POR/2016/3/3.1/A/1: perioada depunere - 16.05.2016, ora 10 - 16.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depune proiectul sau până la depășirea cu 50% a alocării financiare regionale.

 

AP 5. PI 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Apel nr. POR/2016/5/5.1/1: perioada depunere - 25.05.2016, ora 12 - 25.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

 

AP 5. PI 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Apel nr. POR/2016/5/5.2/1: perioada depunere - 25.05.2016, ora 12 până în data de 25.11.2016, la finalul/încheierea programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

 

AP 6 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T
Apel nr POR 2016/6/6.1/1: perioada depunere - 16.05.2016, ora 12:00, până în data de 16.11.2016, la finalizarea programului de lucru al Agentiei de Dezvoltare Regionala la sediul careia se depune proiectul.

 

 AP 6 infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale/ Apel 2.
Apel POR 2016/6/6.1/2: perioada depunere - 06.01.2017 ora 15:00 - 13.07.2017 ora 15:00.

 

AP 7 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)

Apel nr. POR/2016/7/7.1/1: perioada depunere - 01.06.2016, ora 12 - 02.12.2016, la finalizarea programului de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.