Apeluri inchise

Axa 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

 Apel POR 2.1.A/2016 Microîntreprinderi: perioada depunere - 27.07.2016 ora 12:00 - 04.05.2017 ora 12:00.

Apel POR/102/2/2/IMM: perioada depunere - 23.02.2017 ora 12:00 – 30.08.2017 ora 12:00

 

Axa 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Apel nr. POR/2016/3/3.1/A/1: perioada depunere - 16.05.2016, ora 10 - 16.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depune proiectul sau până la depășirea cu 50% a alocării financiare regionale.

Apel POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, perioada depunere: 28.08.2017, ora 10:00 – 28.02.2018, ora 10:00.

Apel POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI: perioada depunere – 28.02.2017 ora 10:00:00 – 04.10.2017 ora 10:00. Prima perioada de depunere se prelungeste cu o luna de zile. 

 

Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Apel nr. POR/2016/5/5.1/1: perioada depunere - 25.05.2016, ora 12 - 25.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

Apel nr. POR/2016/5/5.2/1: perioada depunere - 25.05.2016, ora 12 până în data de 25.11.2016, la finalul/încheierea programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

Apel nr. POR/2016/5/5.2/2: perioada depunere - 15/04/2017 – 15/10/2017 ora 12:00.

Apel POR/2017/5/5.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 10.00

Apel POR/2017/5/5.2/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 16.00

Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Apel nr POR 2016/6/6.1/1: perioada depunere - 16.05.2016, ora 12:00, până în data de 16.11.2016, la finalizarea programului de lucru al Agentiei de Dezvoltare Regionala la sediul careia se depune proiectul.

Apel POR 2016/6/6.1/2: perioada depunere - 06.01.2017 ora 15:00 - 13.07.2017 ora 15:00.

Apel POR/2017/6/6.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 29 ianuarie 2018, ora 15.00

Axa 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Apel nr. POR/2016/7/7.1/2: perioada depunere - 21.04.2017, ora 12 - 21.10.2017, Ora 12:00

Apel nr. POR/2016/7/7.1/1: perioada depunere - 01.06.2016, ora 12 - 02.12.2016, la finalizarea programului de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

Apel nr. POR/2017/7/7.1/SUERD/1: perioada depunere - 11.09.2017, ora 10.00 - 11.01.2018, ora 10.00

Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil- persoane vârstnice (Cod apel MySMIS: POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale) perioada depunere: 28.02.2017 ora 12:00 – 04.09.2017 ora 12:00

Apel nr. POR./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2: perioada depunere - 18 octombrie 2017, ora 12.00 - 18 aprilie 2018, ora 12.00

Apel POR/44/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale: perioada depunere - 03.07.2017 ora 12:00 – 30.03.2018 ora 12:00

Apel POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități: perioada depunere - 20.07.2017 ora 12:00 – 20.04.2018 ora 12:00