Consultant Implementare POR – 2 posturi (unul cu studii tehnice și unul cu studii economice)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest scoate la concurs două posturi de:

  • CONSULTANT IMPLEMENTARE POR (unul cu studii tehnice și unul cu studii economice)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 16 mai 2018, ora 15:00. Concursul va avea loc la sediul central al ADR Vest din Timișoara. Informații suplimentare privind condițiile specifice de participare, bibliografia pentru concurs, actele necesare pentru dosarul de concurs pot fi obținute de la secretariatul ADR Vest (tel & fax: 0256-491981, 491923). Persoana de contact: Călin Chirfot, Consultant Resurse Umane.

Fisa aplicantului – Consultant Implementare POR (cu studii economice)

Fisa aplicantului  – Consultant Implementare POR (cu studii tehnice)

Bibliografie