Birouri de informare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) în Regiunea Vest, deține un rol important în activitatea de informare şi helpdesk pe teme legate de accesarea fondurilor structurale în România în general și a POR în special.

Activitatea de informare și helpdesk desfășurată de ADR Vest are ca scop furnizarea de informații și reprezintă răspunsul ADR Vest la necesitățile de informare, îndrumare și consiliere, atât ale potențialilor aplicanți, cât și ale beneficiarilor POR din Regiunea Vest.

Obiectivele activităţii de helpdesk vizează: 

  •  facilitarea accesului potenţialilor aplicanţi şi a beneficiarilor finali la sursele de informare pe teme de finanţare din fonduri structurale în general şi din Programul Operaţional Regional în special; 
  •  oferirea de îndrumare şi consiliere potenţialilor aplicanți pentru pregătirea cererii de finanțare (această activitate nu implică şi consultanţă pentru completarea cererii de finanţare); 
  •  monitorizarea preocupărilor aplicanţilor şi beneficiarilor finali cu privire la domeniile de interes pentru finanţare.

În acest sens, prin intermediul birourilor de informare/ helpdesk ale ADR Vest din regiune - Timișoara, Arad, Deva și Reșita, cei interesați pot beneficia în mod gratuit de diferite informații (documente programatice, ghiduri și alte materiale informative), cât și de îndrumare și de consiliere asigurată de profesioniști.

Pentru facilitarea accesului la informații privind posibilitățile de finanțare din fonduri structurale, ADR Vest a conceput o listă ce conține datele de contact ale organismelor regionale, precum și ale celor de la nivel național implicate în gestionarea fondurilor structurale în România. Pentru a vizualiza această listă, click aici.

De asemenea, informații privind POR pot fi consultate accesând paginile web ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - www.inforegio.ro și www.mdrap.ro.

Pentru a solicita informații prin e-mail, vă invităm să completați acest formular – click aici – și să îl trimiteți pe adresa office@adrvest.ro, în atenția doamnei Georgiana Radac.

Birourile de helpdesk ale ADR Vest vă stau la dispoziție de luni până vineri, între orele 8.30-17.00. 

De asemenea, ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrvest.ro.

Solicitările de informații pot fi adresate și prin telefon, fax, sau direct la sediul ADR Vest din Timișoara și birourile teritoriale ale ADR Vest de la Deva, Arad și Reșița, la următoarele date de contact:

 

TIMIȘOARA
Sediul social:
Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054, Timișoara, ROMÂNIA

Locul de desfășurare a activității:
Str. Gheorghe Lazăr, nr.14
300080, Timișoara, ROMÂNIA
Tel/Fax #1: +40 256 491981
Tel/Fax #2: +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

 

REȘIȚA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1
320084, Reșița, ROMÂNIA
Tel/Fax: +40 255 213463
+40 355 401475
e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

 

ARAD
Bd. Revoluției, nr. 81
310025, Arad, ROMÂNIA
Tel/Fax: +40 257 285808
+40 357 809960
e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

 

DEVA
Bd. 1 Decembrie, nr. 28
330025, Deva, ROMÂNIA
Tel/Fax: +40 254 219770
+40 354 407376
e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

 

Formular solicitări de Informații

reCAPTCHA is required.
Verificare