Responsabili cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001:

▪ Miruna Vitcu - Director Direcția Resurse Umane si Comunicare
▪ Stan Ciprian - Specialist Relații Publie