OFIȚER MONITORIZARE (pentru biroul teritorial din județul Hunedoara)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest scoate la concurs postul de:

  • OFIȚER MONITORIZARE (pentru biroul teritorial din județul Hunedoara)

 Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 25 ianuarie 2018, ora 16:00. Concursul va avea loc la sediul central al ADR Vest din Timișoara. Informații suplimentare privind condițiile specifice de participare, bibliografia pentru concurs, actele necesare pentru dosarul de concurs pot fi obținute de la secretariatul ADR Vest (tel & fax: 0256-491981, 491923). Persoana de contact: Călin Chirfot, Consultant Resurse Umane.

Fisa aplicantului – Ofiter monitorizare
Bibliografie –Ofiter monitorizare