Apeluri nelansate

 

AP 1 Promovarea transferului tehnologic/OS 1.1 - entitati de transfer tehnologic

AP 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii/OS 2.1.B - incubatoare/acceleratoare de afaceri

AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon/OS 3.1.C - iluminat public

AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon/OS 3.2.C - mobilitate urbana

AP 4 Sprijinirea dezvoltarii durabile urbane/OS 4.1 - mobilitate urbana

AP 4 Sprijinirea dezvoltarii durabile urbane/OS 4.2 - reconversia si refunctionalizarea terenurilor degradate

AP 4 Sprijinirea dezvoltarii durabile urbane/OS 4.3 - regenerarea comunitatilor marginalizate in zona urbana

AP 4 Sprijinirea dezvoltarii durabile urbane/OS 4.4 - infrastructura educationala in zona urbana

AP 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale/OS 8.1/OS 8.2 - infrastructura de sanatate

AP 9 Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban/OS 9.1 - regenerarea comunitatilor defavorizate

AP 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale/OS 10.1/10.2/10.3 - infrastructura educationala